ReadyPlanet.com

ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article

ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า
Customer Experience Metricsคำว่า “Customer Experience (CX)” หรือ ประสบการณ์ของลูกค้า คงเป็นคำศัพท์ที่หลายท่านคุ้นเคยกันแล้ว  แน่นอนว่าหากลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อกับบริษัท ลูกค้าเหล่านั้น ก็มีโอกาสเป็นลูกค้าระยะยาว บอกต่อถึงความประทับใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทไปยังญาติ เพื่อน และคนรู้จัก  ซึ่งจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
 
เราจะทราบว่าลูกค้าของเรารู้สึกอย่างไร หรือ ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเป็นลูกค้าของเราหรือไม่ ทำได้จากการสอบถามไปยังลูกค้าโดยตรง  ซึ่งดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า ได้แก่

  • Net Promoter Score (NPS)
เป็นการวัดแบรนด์  หรือ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ภาพรวม  คะแนน NPS จะแสดงถึง ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัท  โดยใช้คำถามว่า “คุณจะแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณกับคนอื่นหรือไม่”  


 
ขอบคุณภาพจาก : https://lumoa.me/blog/customer-experience-metrics-and-kpis


ลูกค้าจะให้คะแนนจาก 0 ถึง 10 และ การคำนวณคะแนน NPS ทำได้จาก 

 
 
ขอบคุณภาพจาก : https://lumoa.me/blog/customer-experience-metrics-and-kpis
 
 
  • Customer Satisfaction (CSAT)

การวัดความพึงพอใจของลูกค้ากับบริษัทของคุณ ส่วนใหญ่จะใช้วัดความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากได้รับบริการเช่น การบริการที่สาขา และ การบริการจากหน่วยงานบริการลูกค้า หรือ Contact Center  เป็นต้น  
ขอบคุณภาพจาก : https://lumoa.me/blog/customer-experience-metrics-and-kpis


  • Customer Effort Score (CES)
 
เป็นการวัดความสะดวกที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการ หรือ การแก้ไขปัญหา โดยใช้คำถามว่า “การแก้ไขปัญหาที่ได้รับในวันนี้ ง่ายเพียงใด”
 
 
 
ขอบคุณภาพจาก : https://lumoa.me/blog/customer-experience-metrics-and-kpis


นอกเหนือจากดัชนีที่ได้กล่าวข้างต้น ในแง่ของการบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า  ยังมีดัชนีที่หน่วยงานบริการลูกค้าจะต้องให้ความสำคัญ อาทิ  ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (Average Resolution Time)  และ อัตราการแก้ไขปัญหาสำเร็จในการติดต่อครั้งแรก (First Call Resolution)  เนื่องจาก การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถให้บริการได้สำเร็จในการติดต่อครั้งแรก จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการขอรับบริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
 
 
บทความโดย

คุณกฤตาภร ณ นคร

8 กรกฎาคม 2563
 

อ้างอิงจาก : https://lumoa.me/blog/customer-experience-metrics-and-kpis
 Editors Pick

10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article