ReadyPlanet.com

Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article

Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร  

How Important of Growth Mindset in Customer Service 

 

หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า “Growth Mindset และ Fixed Mindset” กันมาบ้างแล้ว  แนวคิดเกี่ยวกับ Growth Mindset หรือ เราจะเรียกว่า กรอบความคิดที่พัฒนาได้  มาจากงานวิจัยของ ดร. Carol Dweck ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด  ถ้าหากนำแนวคิดนี้มาใช้กับการบริการลูกค้า จะทำให้การบริการของเจ้าหน้าที่ที่มี “Growth Mindset” จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าที่ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่เองก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขในการทำงาน

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Growth Mindset และ Fixed Mindset”  กันก่อน

 
                    ที่มา : https://www.linkedin.com/pulse/how-growth-mindset-fosters-better-customer-john-rives

จะเห็นว่ากรอบความคิดของคนเรา มีอิทธิพลต่อวิธีที่ผู้คนรับรู้และตอบสนองต่อโลกที่พวกเขาอยู่  

คนกลุ่มที่มี Growth Mindset (กรอบความคิดที่พัฒนาได้) จะมีความเข้าใจว่าความท้าทายที่เกิดจากการเรียนรู้สามารถช่วยให้คุณฉลาดขึ้นได้ การดิ้นรนและทำงานกับความท้าทายนั้นดีต่อสมองและการเติบโตทางระบบประสาท  

ในขณะที่คนที่มี Fixed Mindset (กรอบความคิดแบบตายตัว) คนกลุ่มนี้จะทำงานเพื่อให้ตนเองดูฉลาด หลีกเลี่ยงความท้าทาย และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดความล้มเหลวได้

วิธีคิดของกลุ่มคนที่มี Growth Mindset และ Fixed Mindset ในการทำงานบริการต่างกันอย่างไร


 
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าหากผู้ให้บริการมีกรอบความคิดแบบพัฒนาได้ (Growth Mindset) พวกเขาจะพยายามดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด มองเห็นปัญหายากๆ เป็นความท้าทาย พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ จะเกิดการทำงานเป็นทีมที่ช่วยเหลือกัน
 
องค์กรหรือหน่วยงานบริการลูกค้าสามารถพัฒนาพนักงานให้มีกรอบความคิดเห็นแบบ Growth Mindset ได้ 
จากการสร้างวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า มีการพูดคุยรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารภายในอย่างสม่ำเสมอ จัดการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานทุกองค์กรได้พัฒนาและเติบโต  รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์  ให้รางวัลแก่ผู้ให้บริการที่เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานต่อไป

บทความโดย
 
คุณกฤตาภร ณ นคร
20 สิงหาคม 2564

อ้างอิงจาก : https://www.linkedin.com/pulse/how-growth-mindset-fosters-better-customer-john-rives

 Editors Pick

การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
Microsoft Teams Direct Routing article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article