ReadyPlanet.com

ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article

ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน
Excellent Supervisory Skill


 
             การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ควรมีทักษะเฉพาะในงานของตนเอง (Technical Skills) เท่านั้น แต่ควรมีทักษะในการบริหารคน (Soft Skills) ควบคู่กันไป ซึ่งทักษะการบริหารคนมักจะเป็นปัญหาของหัวหน้างานส่วนใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

             ทักษะในการบริหารคนมีหลากหลายแบบ แต่ทักษะหนึ่งที่สำคัญและหัวหน้างานจำเป็นต้องมี คือ “การบริหารผลงานของลูกน้อง” ดังนั้น ศิลปะในการบริหารผลงานของลูกน้องจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างาน จำเป็นต้องศึกษาไว้เพื่อนำปรับมาใช้กับลูกน้องที่มีหลากหลายสไตล์ดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 สไตล์ที่มีผลงานและศักยภาพต่ำ
ลูกน้องสไตล์นี้ไม่สามารถสร้างผลงานที่มอบหมายให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่หัวหน้างานต้องการ ทำงานช้ามาก ทำงานผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีแววของการเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำ ไม่ชอบคิดหรือตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีทัศนคติไม่ดี ชอบพูดถึงองค์การและบุคคลอื่นในทางลบเสมอ

แนวทางการบริหารผลงาน : สอนงาน เป็นพี่เลี้ยง พูดคุยเป็นระยะๆ ให้คำแนะนำถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง การให้ “เวลา” กับคนสไตล์นี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 
 

 
แบบที่ 2 สไตล์ชอบคิด ชอบวิจารณ์ หรือพวกเก่งแต่ไม่ทำ
ติคนอื่นไปทั่ว ไม่สามารถสร้างผลงานได้ตาม
มาตรฐาน

แนวทางการบริหารผลงาน : มอบหมายงานที่เน้นเรื่องการคิดการวิจารณ์ รวมถึงการนำเสนองาน ซึ่งเป็นงานที่ตรงกับสไตล์ และ หัวหน้างานต้องติดตามตรวจสอบการทำงานเป็นระยะๆ โดยให้รายงานผลงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ เพื่อติดตามว่าสามารถผลิตผลงานได้ตามเป้าหมาย ถ้าไม่ ต้องให้คำแนะนำหรือแนวทางในการทำงาน
 

 
แบบที่ 3 สไตล์ขยันทำงานแต่ไม่ชอบคิด
ไม่ชอบวางแผนหรือแก้ไขปัญหา เรียกคนกลุ่มนี้ว่า มดงาน
 
แนวทางการบริหารผลงาน : หัวหน้าต้องใจเย็น ๆ และคอยให้คำแนะนำแนวทางการทำงานใหม่ ๆ อย่างละเอียด ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้กำลังใจและพูดกับพวกเขาเสมอว่า “คุณทำได้”, “พี่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณ”
 

 
แบบที่ 4  สไตล์มีผลงานสูงและศักยภาพสูง
สร้างผลงานที่สูงกว่ามาตรฐาน เป็นคนที่ชอบคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์การได้

แนวทางการบริหารผลงาน : การกำหนดเป้าหมายงานที่ท้าทายอยู่เสมอ การมีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน การมอบหมายงานหรือโครงการใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา การพาไปดูงานหรือไปประชุมร่วมกับบุคคล หรือ ลูกค้าคนสำคัญ ๆ เป็นเสมือนตัวกระตุ้นจูงใจให้คนแสดงผลงานและศักยภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง
 

 
          ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าต้องเข้าใจลูกน้องว่าพวกเขาเป็นสไตล์ไหน เพราะการเข้าใจถึงสไตล์ของลูกน้อง จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถหาแนวทางในการบริหารผลงานของลูกน้องได้อย่างตรงจุดมากถึงมากที่สุด


บทความโดย
 
คุณสลักจิต การะเกตุ
10 พฤศจิกายน 2563
 Editors Pick

10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article