ReadyPlanet.com

วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article

วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์
(Tips to Improve Telesales Confident)

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่  นักขายที่ดีต้องมั่นใจในสินค้าหรือบริการที่กำลังนำเสนอ และนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ  Call Center Master ขอแนะนำ 6 วิธีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์

1. หมั่นทบทวนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ขาย
ความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของสินค้าและบริการ จะทำให้เราพูดกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องพึ่งพาเพียง Script (บทสนทนา)  นักขายที่มีความรอบรู้จะทำให้บทสนทนาเป็นไปอย่างธรรมชาติ และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า ความรอบรู้ของนักขายมักเกิดจากความสนใจ สงสัย การค้นหาข้อมูล และศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง  นอกจากนั้น คำถามยากๆ ของลูกค้าจะทำให้นักขายที่มีความพยายามเก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

2. ฟังสายสนทนาของตัวเอง
การฟังสายการสนทนาของตัวเองกับลูกค้า จะทำให้เราเห็นข้อดีและข้อผิดพลาดจากการทำงาน การนำข้อผิดพลาดมาหาแนวทางแก้ไข และนำข้อดีไปใช้ จะทำให้นักขายพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้น

3. เตรียมคำถามเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า
การนำเสนอให้โดนใจลูกค้า นักขายต้องทราบความต้องการของลูกค้าก่อน การใช้คำถามที่เหมาะสมในการเริ่มบทสนทนา จะช่วยคัดกรองลูกค้าและทำให้นักขายสามารถปรับบทสนทนาและนำเสนอสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า

4. เตรียมคำตอบเพื่อใช้แก้ข้อโต้แย้งของลูกค้า
เพื่อให้บทสนทนาไม่ติดขัด และลดความเครียดระหว่างการสนทนา นักขายควรเตรียมคำตอบเพื่อใช้แก้ข้อโต้แย้งของลูกค้า และปรับปรุงบทสนทนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. ฝึกยิ้มระหว่างการสนทนากับลูกค้า
ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่เห็นหน้าตาของเรา แต่ลูกค้ารับรู้ได้จากเสียงที่ได้ยิน การยิ้มทำให้เรามีสติและช่วยควบคุมอารมณ์ระหว่างการสนทนา นอกจากนั้น การเหลือบมองกระจกบนโต๊ะระหว่างสนทนาช่วยเตือนให้เรายิ้มได้  

6. จัดท่านั่งให้เหมาะสม
ท่านั่งมีผลโดยตรงกับน้ำเสียงที่พูด และความพร้อมในการทำงาน  การนั่งหลังตรงจะทำให้น้ำเสียงที่พูดแสดงถึงความมั่นใจของผู้พูด นอกจากนั้น การจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ จะทำให้การหยิบจับสิ่งของระหว่างการทำงานของคุณเป็นไปได้อย่างสะดวก
 
บทความโดย
 
คุณกฤตาภร ณ นคร
27 กุมภาพันธ์ 2562
 
 Editors Pick

ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article