ReadyPlanet.com

วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article

วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์
(Tips to Improve Telesales Confident)

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่  นักขายที่ดีต้องมั่นใจในสินค้าหรือบริการที่กำลังนำเสนอ และนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ  Call Center Master ขอแนะนำ 6 วิธีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์

1. หมั่นทบทวนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ขาย
ความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของสินค้าและบริการ จะทำให้เราพูดกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องพึ่งพาเพียง Script (บทสนทนา)  นักขายที่มีความรอบรู้จะทำให้บทสนทนาเป็นไปอย่างธรรมชาติ และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า ความรอบรู้ของนักขายมักเกิดจากความสนใจ สงสัย การค้นหาข้อมูล และศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง  นอกจากนั้น คำถามยากๆ ของลูกค้าจะทำให้นักขายที่มีความพยายามเก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

2. ฟังสายสนทนาของตัวเอง
การฟังสายการสนทนาของตัวเองกับลูกค้า จะทำให้เราเห็นข้อดีและข้อผิดพลาดจากการทำงาน การนำข้อผิดพลาดมาหาแนวทางแก้ไข และนำข้อดีไปใช้ จะทำให้นักขายพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้น

3. เตรียมคำถามเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า
การนำเสนอให้โดนใจลูกค้า นักขายต้องทราบความต้องการของลูกค้าก่อน การใช้คำถามที่เหมาะสมในการเริ่มบทสนทนา จะช่วยคัดกรองลูกค้าและทำให้นักขายสามารถปรับบทสนทนาและนำเสนอสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า

4. เตรียมคำตอบเพื่อใช้แก้ข้อโต้แย้งของลูกค้า
เพื่อให้บทสนทนาไม่ติดขัด และลดความเครียดระหว่างการสนทนา นักขายควรเตรียมคำตอบเพื่อใช้แก้ข้อโต้แย้งของลูกค้า และปรับปรุงบทสนทนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. ฝึกยิ้มระหว่างการสนทนากับลูกค้า
ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่เห็นหน้าตาของเรา แต่ลูกค้ารับรู้ได้จากเสียงที่ได้ยิน การยิ้มทำให้เรามีสติและช่วยควบคุมอารมณ์ระหว่างการสนทนา นอกจากนั้น การเหลือบมองกระจกบนโต๊ะระหว่างสนทนาช่วยเตือนให้เรายิ้มได้  

6. จัดท่านั่งให้เหมาะสม
ท่านั่งมีผลโดยตรงกับน้ำเสียงที่พูด และความพร้อมในการทำงาน  การนั่งหลังตรงจะทำให้น้ำเสียงที่พูดแสดงถึงความมั่นใจของผู้พูด นอกจากนั้น การจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ จะทำให้การหยิบจับสิ่งของระหว่างการทำงานของคุณเป็นไปได้อย่างสะดวก
 
บทความโดย
 
คุณกฤตาภร ณ นคร
27 กุมภาพันธ์ 2562
 
 Editors Pick

Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article