ReadyPlanet.com

5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article

5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า
(5 Tips for face to face customer service)

การบริการในยุคดิจิตัลได้เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และมีช่องทางการบริการที่หลากหลาย   ถึงแม้ว่าแนวโน้มของลูกค้าจะติดต่อช่องทาง online เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่การให้บริการแบบเผชิญหน้า (Face to face)  ซึ่งเป็นการติดต่อโดยลูกค้า Walk-in หรือ โดยนัดหมาย (by appointment) นั้น ก็ยังมีความสำคัญมาก  การบริการแบบเผชิญหน้ามีข้อดีหลายอย่าง อาทิ  สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือทำความรู้จัก และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ไม่ยาก  อีกทั้ง การอธิบายหรือทำให้เข้าใจตรงกันได้ง่ายกว่าการติดต่อทางช่องทางอื่นๆ  เนื่องจากสามารถใช้ภาษากายประกอบการบริการร่วมกับวิธีการสื่อสารเพียงการพูด และการฟัง 
 
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า (Face to face Customer Service)

- ต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม  
การบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกค้าเดินทางมาถึง   เจ้าหน้าที่จะต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะดูแลลูกค้าด้วยความกระตือรือร้น   การทักทายลูกค้าด้วยรอยยิ้มจะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้กับลูกค้า  และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ไม่ยาก  เพราะ โดยส่วนใหญ่เมื่อมีคนยิ้มให้เรา เราก็จะยิ้มตอบ  

- แสดงความสนใจด้วยการพยักหน้า  และการสบตา
การแสดงออกด้วยภาษากายในระหว่างการสนทนากับลูกค้า สามารถแสดงออกได้หลายอย่าง เช่น การสบตาแสดงถึงความสนใจและตั้งใจฟัง  การพยักหน้าแสดงถึงการเห็นด้วยและการสนใจ  ผู้ให้บริการจึงต้องระมัดระวังการแสดงออกทางสีหน้าที่จะอาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจลูกค้าที่กำลังขอรับบริการ 

- อย่าขัดจังหวะการพูด หรือการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า
ทักษะที่สำคัญมากในการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จคือ ทักษะการฟัง  เนื่องจากการฟังอย่างตั้งใจ ไม่ขัดจังหวะ ทำให้ลูกค้าได้ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การฟังทำให้ทราบความต้องการของลูกค้า และการไม่แทรกการพูดของลูกค้ายังแสดงออกถึงการให้เกียรติอีกด้วย

- ใช้คำพูดเชิงบวกในการให้บริการ
คำพูดเชิงบวก คือ คำพูดที่แสดงออกถึงการเต็มใจให้บริการ และทำให้ผู้ฟังรู้สึกดี  เช่นเดียวกันกับการใช้ภาษากายที่แสดงถึงความให้เกียรติ  คำพูดก็เป็นส่วนเติมเต็มให้การสื่อสาร และการบริการประสบความสำเร็จ  หากลูกค้าให้ข้อมูลสับสน  การสอบถามด้วยคำพูดเชิงบวกจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น

- กล่าวขอบคุณลูกค้าด้วยรอยยิ้ม
เช่นเดียวกับการต้อนรับ ทุกครั้งที่ลูกค้าได้รับการบริการเรียบร้อยแล้ว หรือ กำลังจะเดินทางกลับ อย่าลืมยิ้มและกล่าวขอบคุณลูกค้าทุกครั้งด้วยความจริงใจ
 
เมื่อคุณต้องให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า อย่าลืมใช้เคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และแสดงความเป็นมืออาชีพในการบริการของคุณ

บทความโดย

คุณกฤตาภร ณ นคร
25 เมษายน 2561
 Editors Pick

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article