ReadyPlanet.com

Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article

Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย

Telesales หรือ พนักงานขายผ่านโทรศัพท์ เช่น พนักงานขายประกัน พนักงานขายบัตรเครดิต พนักงานขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นอาชีพที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก จากประสบการณ์ผู้เขียนมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่า ลูกค้ารับแล้วตัดสายทิ้ง อ้างว่าติดประชุม อ้างว่าไม่สะดวกคุย ไม่รับสายเบอร์ไม่คุ้นเคย ผู้เขียนขอแชร์วิธีการเป็น Telesales หรือ พนักงานขายผ่านโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ ดังนี้

 
1. น้ำเสียง

การเป็นนักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) น้ำเสียงเป็นสิ่งเดียวที่บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าได้ ใช้น้ำเสียงที่มั่นใจ ชัดถ้อยชัดคำ ไม่พูดเร็วจนเกินไป “ยิ้มไป คุยไป” ราวกับอยู่ต่อหน้าลูกค้าจริงๆ ต่อให้ลูกค้าไม่เห็นหน้า ลูกค้าย่อมได้ยินเสียงที่น่าเชื่อถืออย่างแน่นอน


2. แนะนำตัวเสร็จให้ถามลูกค้าว่า “พอจะมีเวลาสะดวกไหม คะ / ครับ”

การคุยตามสคริปต์หลังจากแนะนำตัว แล้วสอบถามว่า “พอจะมีเวลาสะดวกไหม คะ / ครับ” อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกรำคาญและถูกปฏิเสธได้ เคล็ดลับง่ายนิดเดียว ให้ถามลูกค้าเพิ่มว่า "สะดวกไม่เกิน 1 นาทีไหมคะ / ครับ" แล้วก็เข้าเรื่องการนำเสนอสินค้าทันที


3. เน้นการนำเสนอผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแบบสั้น กระชับ ตรงประเด็น

บอกประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ (Benefits) ประโยชน์ที่น่าสนใจจะช่วยลดการปฏิเสธหรือกดวางสายลงได้ ควรทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนโทรทุกครั้ง เช่น ชื่อ ตำแหน่ง สินค้าหรือบริการที่เคยซื้อไปแล้ว ฯลฯ การโทรแบบไม่มีข้อมูลจะมีโอกาสถูกปฏิเสธสูงมาก


4 .ปิดการขายทันที เมื่อมีโอกาส 

ก่อนที่จะเริ่มปิดการขาย จับสัญญาณเชิงบวกให้ให้ได้ ข้อสังเกตง่ายๆ ก็คือตอนที่บอกเรื่องผลประโยชน์แล้วลูกค้าไม่ได้ปฏิเสธ ตอบรับเป็นระยะๆ หรือตอบคำถามกลับมา จุดนี้จะเป็นสัญญาณที่ใกล้เคียงการนำไปสู่การปิดการขาย จึงควรรีบรวบรัดมอบข้อเสนอให้ลูกค้าตัดสินใจด้วยการสรุป เช่น 


“จากสิ่งที่......(ชื่อพนักงาน Telesales) นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วนั้น  คุณ......(ชื่อลูกค้า) เห็นด้วยนะคะ / ครับว่า ข้อเสนอตามนี้ (บอกราคาและรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน) ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย ลูกค้าตกลงนะคะ / ครับ ......(ชื่อพนักงาน Telesales) จะได้ดำเนินการต่อเลย….....”

5. ปิดการขายด้วยการ "ติดตามงาน"

 การติดตามงาน คือ เทคนิคปิดการขายที่ยั่งยืน ลูกค้าที่ขายผ่านโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะยังไม่ซื้อในสายแรก เพราะลูกค้ายังไม่ไว้ใจนั่นเอง ตอนที่ลูกค้าปฏิเสธ อย่าลืมถามลูกค้าทุกครั้งว่า ต้องการให้ติดต่อใหม่ช่วงไหน จงจดบันทึกเอาไว้แล้วนำไปใส่ใน CRM หรือ Sales Report เมื่อถึงเวลาให้โทรติดตามงานใหม่ จะสามารถบอกลูกค้าได้ว่า ได้บันทึกข้อมูลไว้ว่าลูกค้าให้ติดต่อใหม่วันนี้ ลูกค้าจะรับฟังข้อเสนอนานขึ้น เปิดใจมากขึ้น และติดตามแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนปิดการขายได้


6. โทรให้มาก เท่าที่จะมากได้

จำนวนการโทรยิ่งมากจะส่งผลต่อโอกาสการได้ลูกค้าใหม่ ยิ่งโทรเยอะก็ยิ่งเก่ง เพราะได้ฝึกฝนการขายผ่านโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา


อาชีพนี้จะต้อง “ใจสู้” ที่สำคัญ คือ Telesales หรือ พนักงานขายผ่านโทรศัพท์ มีข้อได้เปรียบมากกว่าพนักงานขายที่ต้องนำเสนอแบบเห็นหน้า (Face to Face)

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจให้ Telesales หรือ พนักงานขายผ่านโทรศัพท์ ทุกคนประสบผลสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายค่ะ


บทความโดย

คุณสลักจิต การะเกตุ
5 ตุลาคม 2563
 Editors Pick

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article