ReadyPlanet.com

เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article

เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
(Techniques to deal with change)


สัจธรรมข้อหนึ่งที่เราทุกคนทราบกันดี ‘ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน’ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกกับแฟน  มีคนรู้จักหรือญาติเสียชีวิต หรือตกงาน หรือ แม้แต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆในสถานที่ทำงาน เปลี่ยนหัวหน้างาน เปลี่ยนระบบที่ใช้ทำงาน ฯลฯ  เมื่อเราทราบแบบนี้เราก็ต้องมีเทคนิคที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็น ‘ทักษะ’  ที่สำคัญอย่างมาก เทคนิคต่อไปนี้ จะช่วยคุณให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย

1. การเตรียมพร้อม
คิดไว้เสมอว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติและเดี๋ยวมันก็ผ่านไป มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มองว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส ที่จะนำสิ่งดีๆมาเสมอ  เมื่อเราคิดไว้เสมอ ก็จะนำเราไปสู่การวางแผนรับมือล่วงหน้า แผนนั้นก็จะช่วยเราก้าวผ่านไปได้ ตัวอย่างเช่น
> จะมีการเปลี่ยนระบบในการทำงาน เราก็ต้องเปิดใจเรียนรู้ ฝึกฝน ให้เกิดความชำนาญ เมื่อใช้งานจริงเราก็จะพบอุปสรรคน้อยที่สุด
> เมื่อต้องเปลี่ยนหัวหน้างาน เราก็ต้องเปิดใจ เรียนรู้ ศึกษา วิสัยทัศน์ของหัวหน้างานคนใหม่ เพื่อปรับจูนให้ทำงานด้วยกันได้อย่างดี และ เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด

2. ปรับเปลี่ยนมุมมองให้เป็น บวก 
ข้อนี้สำคัญ ความคิดของเรามีอิทธิพลต่อตัวเรามาก เราต้องคิดและมองให้เป็น บวก ต้องเปิดใจ  เปิดความคิด เปิดทัศนคติให้กว้าง มองเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นให้รอบด้าน  จะทำให้เราเห็นแง่มุมอื่นๆ  เมื่อเราคิด บวก มอง บวก เราจะรู้สึกสบายใจ มีความสุข ลดความกังวล หรือ หวาดกลัว การเปลี่ยนแปลง ลงได้
 
3. มอง ความผิดพลาด ไม่กล่าวโทษใคร
เราต้องเผื่อใจไว้มองความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นด้วย หากเกิดขึ้นเราก็ต้องคิดหาแนวทางแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ ก็เก็บไว้เป็นบทเรียนในครั้งต่อๆไป  หรือคุยกับคนที่มีประสบการณ์ หรือ ผ่อนคลายด้วยการท่องเที่ยว ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมอื่นๆที่เราชอบ
 
4. ต้องมั่นใจในการก้าวผ่าน
เราต้องบอกกับตัวเองเสมอว่า ‘สามารถรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง’  ยอมรับความจริง และ ปรับตัว เราก็จะก้าวผ่านทุกๆความเปลี่ยนแปลงได้

บทความโดย
 
คุณสลักจิต การะเกตุ
6 กันยายน 2561
 Editors Pick

10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
การให้บริการ WebRTC article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article