ReadyPlanet.com

แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article

แรงจูงใจในการทำงานของฉัน


“วันนี้ขอไม่ไปทำงานได้มั๊ย”   ใครเคยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกแบบนี้บ้างหรือไม่คะ
 
ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องสำรวจตัวเองแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเรารู้สึกเช่นนี้ เรากำลังหมดไฟในการทำงาน เราท้อใจ หรือเหนื่อยกับการทำงานมากเกินไป  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เราไม่มีความสุขในการทำงาน  เราจึงควรหาสิ่งกระตุ้น หรือแรงผลักดัน ให้เกิดพลัง
เป็นแรงจูงใจในการทำงาน  ซึ่งเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
 
การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความสุขในการทำงาน  มีได้หลากหลายวิธี อาทิ
 
1. ตั้งเป้าหมายของตนเอง  เพื่อให้เรามีความมุ่งมั่น หรือมีความหวังที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นผลักดันให้เราใส่ใจการทำงานมากขึ้น
 
2. วางแผนพัฒนาตนเอง  ถ้าเราได้มีการวางแผนการทำงาน  จะทำให้เรามองเห็นตัวเราจากการทำงาน ได้มากขึ้น ก็สามารถนำมาพัฒนาศักยภาพ  ซึ่งจะส่งผลให้เราได้รับความสำเร็จในการทำงาน 
 
3. คิดบวกในการทำงาน  การทำงานมีทั้ง งานยาก  งานง่าย  งานที่สำเร็จ  หรืองานที่ผิดหวัง  ดังนั้นถ้าเราคิดบวก ไม่ว่างานนั้นจะเป็นอย่างไร  เราก็จะทำอย่างเต็มที่  และนำปัญหาที่เกิดขึ้น มาเป็นแรงผลักดันพัฒนาตัวเรา
 
4. ให้รางวัลกับตัวเอง  เป็นการให้รางวัลกับชีวิตการทำงาน  ในโอกาสใด โอกาสหนี่ง ซึ่งไม่ต้องมองที่มูลค่า อาจเป็นสิ่งของ หรือกิจกรรมที่ทำแล้ว เรามีความสุขใจ
 
5.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน  ชีวิตคนเราไม่สามารถอยู่ได้ตามลำพังโดยไม่มีสังคม หรือไม่สนใจเพื่อนร่วมงาน  การที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ก็เป็นแรงผลักดันให้เรามีความสุขในการทำงาน
 
6. มองข้อดีของงานที่ทำ  ให้คิดไว้เสมอว่า เราเป็นผู้เลือกทำงานนี้ด้วยตนเอง  ดังนั้นเมื่อเกิดความท้อใจ ให้เรามองย้อนกลับไปในวันแรกที่เราได้เข้ามาทำงานที่นี่  ซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและภูมิใจในงานที่เราเลือก
 
7. บุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน   การมีบุคลิกภาพที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกาย  การพูดจา  ส่งผลให้เรามีความมั่นใจในการทำงาน ซึ่งจะช่วยสร้างพลังบวก  ให้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

8. เต็มที่กับชีวิตนอกเวลางาน  ใช้วันหยุดสุดสัปดาห์  หรือวันหยุดพักร้อนให้เต็มที่  เสมือนการได้ชาร์ตพลังให้กับตัวเอง  ได้ทำกิจกรรมที่ชอบ ท่องเที่ยว  ทำงานฝีมือ  ฝึกสมาธิ  ช้อปปิ้ง  ออกกำลังกาย  หรือเข้าคอร์สต่าง ๆ  ทำให้เรากลับมาทำงานอย่างสดชื่น แจ่มใส เป็นแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน
 
แรงจูงใจ  เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจในการทำงาน  ให้ประสบความสำเร็จ  รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  เราจึงควรมองหาแรงจูงใจที่เหมาะกับตัวเอง แล้วค่อย ๆ เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านทุกท่านค่ะ

บทความโดย

คุณรุ่งระวี พันธานนท์
4 กุมภาพันธ์ 2563
 Editors Pick

10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article