ReadyPlanet.com

10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article

10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
10 Ways to build good relationship with customer

 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

Call Center Master  มีวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทางโทรศัพท์    

1. แนะนำตัวเจ้าหน้าที่สำหรับทุกการติดต่อกับลูกค้า   

การกล่าวชื่อเจ้าหน้าที่และองค์กรในการแนะนำตัวเป็นการแสดงความเป็นมืออาชีพอย่างแรกของการติดต่อทางโทรศัพท์  ไม่ว่าจะเป็นการรับสายและโทรออก  เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักผู้ให้บริการ   นอกจากนั้น น้ำเสียงที่ใช้จะต้องเป็นน้ำเสียงที่มีความกระตือรือร้น และ เต็มใจให้บริการ


2. เรียกชื่อของลูกค้า  (แทนคำว่า คุณ, ลูกค้า, พี่…)  

การสอบถามชื่อของลูกค้าจำเป็นสำหรับการตรวจสอบข้อมูลและการบันทึกการขอรับบริการในระบบ CRM   นอกจากนั้น หากคุณเป็นนักขาย การเรียกชื่อลูกค้า จะเพิ่มความสนิทสนมระหว่างการสนทนาได้เป็นอย่างดี  แต่ควรระวังเรียกชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง (กรณีอ่านรายชื่อจากระบบฐานข้อมูล) 

     
3. ยิ้มขณะสนทนา  

การยิ้มทำให้น้ำเสียงน่าฟัง  การยิ้มขณะสนทนาสามารถส่งความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ผ่านน้ำเสียงที่เปล่งออกมาได้


4. เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
 
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของลูกค้า หรือ การขายสินค้า หากเจ้าหน้าที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และ นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ


5. เอาใจเขา มาใส่ใจเรา  

หากเจ้าหน้าที่มองในมุมของลูกค้าก็จะเข้าใจสถานการณ์ และ เข้าใจในการแสดงออกของลูกค้า ซึ่งจะทำให้ตัวเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมอารมณ์ขณะสนทนาได้เป็นอย่างดี


6. ใช้คำพูดเชิงบวก  

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องปฏิเสธหรือแสดงความคิดเห็นต่าง  การพูดตรงๆ อาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ  การใช้คำพูดเชิงบวกจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า


7. มีความยืดหยุ่นต่อคำร้องขอของลูกค้า  

หากเราดูแลลูกค้าอย่างใส่ใจ ในบางครั้งจะพบว่าลูกค้าเกิดความเดือดร้อนจริงๆ  การที่เจ้าหน้าที่ยึดตามมาตรฐานการทำงานแต่เพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถซื้อใจของลูกค้าได้ 


8. ระวังความเงียบระหว่างการสนทนา  

ความเงียบ (หรือ Dead Air) จะสร้างความอึดอัดให้กับคู่สนทนา นักขายที่ดีจะต้องทำให้บทสนทนาน่าสนใจ และต้องระวังไม่ให้เกิดความเงียบระหว่างการสนทนา


9. อย่าให้ลูกค้ารอนาน  

เจ้าหน้าที่ไม่ควรให้ลูกค้ารออยู่ในสายนานเกินไป หากจำเป็นต้องหาข้อมูลเป็นระยะเวลานาน ควรแจ้งให้ลูกค้ารับทราบหรือขอติดต่อกลับภายหลัง


10. รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า   

เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่จะบอกสัญญากับลูกค้า เพื่อการสร้างไว้วางใจว่าจะดูแลปัญหาให้กับลูกค้านั้น  เจ้าหน้าที่จะต้องรักษาทุกคำสัญญา และต้องไม่รับปากลูกค้าในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่


นอกจากนั้น หากเจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้แล้ว ก็จะลดความกดดันระหว่างการสนทนา ไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องร้องเรียน หรือ การนำเสนอขายสินค้า


บทความโดย  

คุณกฤตาภร ณ นคร
28 กันยายน 2560
 
 
 
 
 
 
 Editors Pick

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article