ReadyPlanet.com

10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article

10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
10 Ways to build good relationship with customer

 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

Call Center Master  มีวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทางโทรศัพท์    

1. แนะนำตัวเจ้าหน้าที่สำหรับทุกการติดต่อกับลูกค้า   

การกล่าวชื่อเจ้าหน้าที่และองค์กรในการแนะนำตัวเป็นการแสดงความเป็นมืออาชีพอย่างแรกของการติดต่อทางโทรศัพท์  ไม่ว่าจะเป็นการรับสายและโทรออก  เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักผู้ให้บริการ   นอกจากนั้น น้ำเสียงที่ใช้จะต้องเป็นน้ำเสียงที่มีความกระตือรือร้น และ เต็มใจให้บริการ


2. เรียกชื่อของลูกค้า  (แทนคำว่า คุณ, ลูกค้า, พี่…)  

การสอบถามชื่อของลูกค้าจำเป็นสำหรับการตรวจสอบข้อมูลและการบันทึกการขอรับบริการในระบบ CRM   นอกจากนั้น หากคุณเป็นนักขาย การเรียกชื่อลูกค้า จะเพิ่มความสนิทสนมระหว่างการสนทนาได้เป็นอย่างดี  แต่ควรระวังเรียกชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง (กรณีอ่านรายชื่อจากระบบฐานข้อมูล) 

     
3. ยิ้มขณะสนทนา  

การยิ้มทำให้น้ำเสียงน่าฟัง  การยิ้มขณะสนทนาสามารถส่งความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ผ่านน้ำเสียงที่เปล่งออกมาได้


4. เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
 
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของลูกค้า หรือ การขายสินค้า หากเจ้าหน้าที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และ นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ


5. เอาใจเขา มาใส่ใจเรา  

หากเจ้าหน้าที่มองในมุมของลูกค้าก็จะเข้าใจสถานการณ์ และ เข้าใจในการแสดงออกของลูกค้า ซึ่งจะทำให้ตัวเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมอารมณ์ขณะสนทนาได้เป็นอย่างดี


6. ใช้คำพูดเชิงบวก  

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องปฏิเสธหรือแสดงความคิดเห็นต่าง  การพูดตรงๆ อาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ  การใช้คำพูดเชิงบวกจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า


7. มีความยืดหยุ่นต่อคำร้องขอของลูกค้า  

หากเราดูแลลูกค้าอย่างใส่ใจ ในบางครั้งจะพบว่าลูกค้าเกิดความเดือดร้อนจริงๆ  การที่เจ้าหน้าที่ยึดตามมาตรฐานการทำงานแต่เพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถซื้อใจของลูกค้าได้ 


8. ระวังความเงียบระหว่างการสนทนา  

ความเงียบ (หรือ Dead Air) จะสร้างความอึดอัดให้กับคู่สนทนา นักขายที่ดีจะต้องทำให้บทสนทนาน่าสนใจ และต้องระวังไม่ให้เกิดความเงียบระหว่างการสนทนา


9. อย่าให้ลูกค้ารอนาน  

เจ้าหน้าที่ไม่ควรให้ลูกค้ารออยู่ในสายนานเกินไป หากจำเป็นต้องหาข้อมูลเป็นระยะเวลานาน ควรแจ้งให้ลูกค้ารับทราบหรือขอติดต่อกลับภายหลัง


10. รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า   

เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่จะบอกสัญญากับลูกค้า เพื่อการสร้างไว้วางใจว่าจะดูแลปัญหาให้กับลูกค้านั้น  เจ้าหน้าที่จะต้องรักษาทุกคำสัญญา และต้องไม่รับปากลูกค้าในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่


นอกจากนั้น หากเจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้แล้ว ก็จะลดความกดดันระหว่างการสนทนา ไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องร้องเรียน หรือ การนำเสนอขายสินค้า


บทความโดย  

คุณกฤตาภร ณ นคร
28 กันยายน 2560
 
 
 
 
 
 
 Editors Pick

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article