ReadyPlanet.com

พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article

พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า 
How to say, To create good relationship with customers


งาน Call Center เรื่อง มารยาท การพูดโทรศัพท์นับเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญม๊ากมากกกก เพราะลูกค้าสัมผัสบริการได้จากน้ำเสียง โทนเสียง และคำพูด เจ้าหน้า Call Center จึงต้องคำนึงถึงหลักการ และ มารยาทการพูดโทรศัพท์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการบริการลูกค้า

 
จากประสบการณ์การทำงานของผู้เขียนที่คลุกคลีกับวงการ Call Center องค์กรระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาเป็นระยะเวลานาน 10 กว่าปี ได้มีโอกาสดูแล ใกล้ชิด สัมผัส กับ Agents ทุกๆ Generations และสิ่งที่พบจากทุกๆ Generations คือ เรื่องของคำพูด ที่เหมือนๆ หรือ คล้ายๆกัน ของ Agents ซึ่งพอได้ฟังแล้ว รู้สึกเผ๊ชชชจี๊ดดดดแทนลูกค้า เพราะมองว่าอาจจะส่งผลกระทบทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พึงพอใจ และลูกค้าอาจจะ Complaint การบริการได้
 
ดังนั้น จึงขอยกตัวอย่างคำพูดที่ควรเลี่ยง และมีแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นคำพูดที่ลูกค้าฟังแล้วรู้สึกพึงพอใจ รู้สึกประทับใจ รู้สึก WOW และ WOW จนอยากใช้สินค้า และ บริการ ให้นานตราบเท่านาน หรือ รู้สึกอยากบอกต่ออยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างคำพูดของเจ้าหน้าที่ Call Center ที่ลูกค้าฟังแล้วรู้สึกไม่ปลื้มมม ได้แก่.....
 
 
 
จากตัวอย่าง จะเห็นว่า เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนคำพูดนิดหน่อย เราก็จะได้ใจลูกค้ากันแล้ว และเรายังสามารถสร้างงานบริการที่เป็นเลิศให้กับตัวเราและบริษัทคร๊าาาา

 

บทความโดย 
 
คุณสลักจิต การะเกตุ   
29 ตุลาคม 2560
 Editors Pick

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article